Lovecká kynologie

Okresní myslivecký spolek Chomutov

Podkrušnohorská oblastní výstava psů loveckých plemen 2016

Výstava je pořádána v rámci Mysliveckého dne na OMS Chomutov. Ve spolupráci s ČMKJ ji pořádá výstavní výbor Chomutov.

Na Podkrušnohorskou oblastní výstavu psů loveckých plemen se mohou přihlásit lovecká plemena skupin III., IV., V., VI., VII. a VIII., zapisovaná pod ČMKJ.

Archiv výstav

Copyright © 2012 Okresní myslivecký spolek Chomutov